Ritsning

En tyst och permanent märkmetod

Märkningen sker med en spets av hårdmetall eller diamant som, när den aktiveras med tryckluft, pressas ned i materialet. Spetsen förflyttas sedan, med en noggranhet på 0,025mm, nedtryckt i materialet för att bilda tecken eller symboler. Resultatet blir en mycket tydlig och snygg märkning med hög läsbarhet.

Kontakta oss

Låg ljudnivå

De kontinuerliga linjerna skapas utan några förbrukningsvaror eller vibrationer, med en ljudnivå under 72dB. Djupet på märkningen bestäms genom att variera lufttrycket. Djupet styrs också av märkhastigheten och hårdheten på materialet. Teckenhöjden kan varieras från 0,5mm upp till fulla märkområdet, i steg om 0,1mm.

Ritsning

  • SV510

    Luftdriven ritsmaskin för heavy duty VIN-märkning Sv510 är designat för (…)

  • XF510 Cr / Sr / Dr

    Luftdriven ritsmaskin för integration XF510r-serien är designat för att kombinera (…)