Laserstation

Våra märkstationer är utrustad med automatisk dörr och dedicerad programvara och levereras med sin fjärrkontroll, en helt automatiserad lösning: stänga dörren, markera, öppna dörren görs genom att helt enkelt trycka på knappen på fjärrkontrollen (dörröppning / stängningstid : 1,5 sek).

Kontakta oss

Våra märkstationer är certifierad klass 1, utrustad med det kompletta låssystemet ”interlock” och antiknipssensorer, och garanterar dig säker märkning. Programvaran som medföljer LW2, Lasertrace ™, låter dig styra din laser i manuellt läge eller byta till produktionsläge: optimera din produktivitet tack vare halvautomatiska eller automatiska nivåer som gör din märkestation till en helt autonom industriell station.

Laserstation