Integritetspolicy

GDPRGravotech Nordrad AB skyddar och respekterar din integritet. Vi gör detta i enlighet med EU’s dataskyddsförordning (2016/679) av den 27 april 2016 (Allmänna databeskyddsförordningen, GDPR). Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dom, under vilka omständigheter vi kan vidarebefordra det till andra och hur vi skyddar informationssäkerheten. Integritetspolicyn gäller användningen av våra produkter och aktiviteter relaterade till försäljning, marknadsföring och genomförande av kundavtal. Detta gäller även personer som ansöker om jobb hos Gravotech Nordrad AB.

Vem är vi?

Gravotech Nordrad AB importerar, säljer och utför service och support på maskiner, utrustning och förbrukningsmaterial för permanent märkning för företagskunder i Sverige. Bolagets adress är Vretenborgsvägen 28, 126 30 Hägersten. Gravotech Nordrad AB ansvarar för all insamlad data och kan kontaktas via e-post: info@gravotech.se.

När sparar vi personlig information om dig?

• När du kommunicerar med oss personligen, genom korrespondens, via telefon, i sociala medier eller via våra webbsidor.
• När vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, såsom tredje parts datainsamlare, Gravotech Nordrad AB’s möjliga marknadsföringspartners, offentliga källor eller sociala nätverk. Vi använder endast dessa uppgifter om du har givit källan medgivande att dela din personliga information med andra.
• Vi kan samla in personuppgifter om de anses vara berättigade och om inte detta intresse överskrids av dina personuppgifter. Innan uppgifterna samlas in gör vi en bedömning för att säkerställa att ett gemensamt intresse har upprättats mellan dig och Gravotech Nordrad AB.

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in och använder personlig information för att utföra försäljning, marknadsföring och service till våra kunder.

Vi använder informationen för följande ändamål:

• Skicka dig marknadsföringskommunikation som du har begärt. Det kan innehålla information om våra produkter och tjänster, händelser, aktiviteter och tillhörande partnerprodukter och servicekampanjer. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och kräver att du godkänner att ta emot den.
• Sänder dig information om de produkter och tjänster du köpt från oss.
• Utför direktförsäljningsverksamhet i de fall där ett motiverat och gemensamt intresse har upprättats.
• Ge dig information om ett online-möte eller evenemang som du har anmält dig till, till exempel innehåll, tid och plats.
• Svara på en ”Kontakta mig” -formulär eller andra webbformulär som du fyllt i på Gravotech Nordrad AB’s webbsidor.
• Följ upp inkommande förfrågningar (försäljning och / eller kundsupport via e-post, chatt eller telefonsamtal).
• Utför kontraktsförpliktelser som orderbekräftelse, licensuppgifter, faktura, påminnelser och liknande. Kontraktet kan ingås med Gravotech Nordrad AB direkt eller med en av Gravotech Nordrad ABs samarbetspartners.
• Kontakta oss för att göra forskning om vad du tycker om våra produkter och tjänster.
• Behandla en arbetsansökan.

Vår myndighet för att samla in personuppgifter

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke. Vi samlar in sammankopplade personuppgifter med hjälp av samtycksformulär som lagrar dokumentationen i samband med samtycke från den enskilda personen. Individuella godkännanden kommer alltid att lagras och dokumenteras i våra system.

Insamling av personuppgifter baserade på kontrakt

Vi använder personuppgifter för att uppfylla skyldigheter avseende avtalmed kunder, partners och leverantörer.

Insamling av personuppgifter baserad på berättigat intresse

Vi får använda personuppgifter om det anses vara av berättigat intresse och om personuppgifterna för personuppgifter inte överstiger detta intresse. För att fastställa den rättsliga grunden för datainsamlingen görs vanligtvis en bedömning som identifierar ett ömsesidigt intresse mellan Gravotech Nordrad AB och individen. Auktoriseringen gäller främst våra försäljnings- och marknadsföringsändamål. Vi informerar alltid individer om de privaträttigheter de har och om syftet att samla in personuppgifter.

Vilken typ av personlig information samlas in?

Vi samlar namn, telefonnummer och e-postadress utöver namn och kontaktuppgifter för det företag du arbetar för. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor vi fått från dig i servicerelaterade meddelanden och aktiviteter, som möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbsidor kan vi samla IP-adresser och åtgärder som utförs på webbplatsen. Om du ansöker om ett jobb hos Gravotech Nordrad AB samlar vi in den information du lämnar under ansökan. Gravotech Nordrad AB samlar inte in och behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. unika identifierare och känslig personlig information.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi lagrar samlad personlig information så länge vi anser att det är nödvändigt att uppfylla syftet med samlingen. Samtidigt anser vi att du behöver svara på förfrågningar från dig eller lösa eventuella problem, följa lagstadgade krav enligt gällande lag och hantera lagstadgade krav / klagomål. Dessutom tar vi hänsyn till skyddsändamål. Det innebär att vi kan hålla din personliga information under en rimlig tid efter din senaste interaktion med oss. När den personliga information som vi har samlat inte längre krävs kommer vi att radera det säkert. Vi kan bearbeta informationen för statistiska ändamål, men i sådana fall är informationen anonymiserad.

Du har följande rättigheter till din personliga information

• Rätten att begära en kopia av den personliga information som Gravotech Nordrad AB har om dig.
• Rätt att fråga Gravotech Nordrad AB om att korrigera personuppgifterna om de är felaktiga eller föråldrade.
• Om du är kund och använder Gravotech Nordrad AB’s webbutik kan du uppdatera användarprofilen i Gravotech Nordrad AB genom att logga in på Gravotech Nordrad AB och välja alternativet ”Ändra kontaktinformation”.
• Rätt att begära att personuppgifter raderas när Gravotech Nordrad AB inte längre behöver lagra sådan information.
• Rätt att återkalla samtycke när som helst så att vi kan behandla din personliga information. Observera att du fortfarande kan ta emot systemmeddelanden och administrativa meddelanden, till exempel orderbekräftelser, systemmeddelanden och varningsanmälningar från Gravotech Nordrad AB.
• Rätt att begära att Gravotech Nordrad AB tillhandahåller din personliga information och, om möjligt, vidarebefordra denna information direkt (i överförbart format) till en annan datakontrollant när behandlingen är samtycke eller avtalsenlig.
• Rätt att begära att ytterligare databehandling begränsas om det råder tvist om noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter.
• Rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter om databehandlingen baseras på legitimt intresse och / eller direkt marknadsföring.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att samla in information medan du navigerar på företagets webbsidor (webbnavigationsinformation). Den här informationen innehåller standardinformation från din webbläsare, t.ex. webbläsartyp och webbläsarspråk, IP-adress (Internetprotokoll) och de åtgärder du utför på företagets webbsidor, till exempel de webbsidor du tittar på och de länkar du klickar på. Informationen används för att göra webbsidorna mer effektiva, samt att ge webbplatsägarna affärs- och marknadsföringsinformation. Vi samlar också information om operativsystem, refererande sida, sökväg via webbplatsen, ISP-domänen, etc. Syftet är att förstå hur besökare använder en webbplats. Kakor och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy webbplatsen till dina personliga behov och att upptäcka och förebygga säkerhetshot och missbruk. Om cookies används ensamma kommer de inte personligen att identifiera dig.

Delar vi din information med någon?

Vi delar inte, säljer, hyr eller utbyter information med tredje part utan ditt samtycke, med undantag av vad som beskrivs nedan.

Tjänsteleverantörer som arbetar på våra vägnar

Vi kan vidarebefordra din information till vår tillverkare för att tillhandahålla tjänster till dig på vår vägnar.

Om det krävs enligt lag

Vi avslöjar din personliga information om det krävs enligt lag eller om vi rimligen anser att sådan information är nödvändig för att skydda Bolagets rättigheter och / eller följa lagar eller domstolsuppdrag. Vi kommer emellertid att göra vad vi kan för att se till att personuppgifterna fortfarande är skyddade.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Gravotech Nordrad AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Den nuvarande versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida. Vi uppmanar dig att kontrollera sekretessutskottet från tid till annan för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar sekretesspraxis kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att skicka ett meddelande på våra webbsidor innan ändringen träder i kraft.

Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur din personliga information behandlas kan du först kontakta oss på info@gravotech.se. Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att närma sig de nationella tillsynsmyndigheterna direkt för ett beslut. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen: www.datatilsynet.no

Denna policy publicerades den 18 maj 2019.

Kontakta Oss!

Skicka meddelande eller ring 08-658 15 60

    Logg inn

    Direkt innloggning:

    HVA SER DU ETTER?