HMS

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. Detta innebär att produkter, tjänster och produktion måste se till att olika villkor för kvalitet och säkerhet uppfylls.

Kemikaliebestämmelserna ställer strikta krav på arbetsgivare, inklusive enskilda innehavare, för att få en fullständig översikt över vilka kemikalier som används i företaget och hur kemikalier ska hanteras för att arbetsmiljön ska vara sund.

Reglerna innehåller regler för kartläggning och dokumentation av förekomsten av kemikalier, bedömning av risken för hälsorisk genom exponering för kemikalier och för nödvändiga åtgärder för att ta bort eller minska risken.

Märkning (CLP)

Vi vill inte att du skall få problem, varken som arbetsgivare eller som användare av potentiellt farliga ämnen. Vi följer därför de reglerade föreskrifterna som gäller för klassificering, märkning, förpackning och deklaration av farliga kemikalier som importeras, tillverkas och / eller handlas i Sverige. Varje juridisk person som producerar, importerar och / eller säljer farliga kemikalier i Sverige ska se till att kraven i regelverket är uppfyllda.

Säkerhetsdatablad (SDB):

Skyddsdatablad:

Produktdatablad:

Kvalitetskontroll

Certifikat

Kontakta Oss!

Skicka meddelande eller ring 08-658 15 60

    Logg inn

    Direkt innloggning:

    HVA SER DU ETTER?