Lasermärkning på alla material

Hur fungerar lasermärkning?

Laserkällan producerar en kraftfull och koncentrerad ljusstråle som har tillräckligt med energi för att värma upp och avdunsta materialet vid fokuspunkten. Lasertekniken är beröringsfri och markerar allt material snabbt och tydligt med hög noggrannhet.

Kontakta oss

Stort urval

Vi erbjuder olika lösningar skräddarsydda efter dina behov. Vi levererar lasermaskiner baserade på fem olika laserkällor, var och en med sina egna egenskaper, CO2, Fiber, YAG, Green, samt vår egenutvecklade hybridlaser. Vi levererar fem olika maskintyper kombinerat med nämnda laserkällor. Vi levererar modeller avsedda för integration, fristående arbetsstationer och stationära modeller.

Ingen mekanisk påverkning

Lasern fungerar utan mekaniskt slitage eller påverkan på arbetsstycket som ska märkas. Laser är lämplig för nästan alla typer av produktion, allt från estetiskt tilltalande märkning på ädla metaller, till extremt snabb ”on-the-fly” -märkning i en produktionsmiljö. De flesta lasermärkningstekniker använder inte kemikalier, skär- / kylolja eller andra tillsatser. Du kan uppnå tre olika effekter med lasergravering, termisk markering på ytan, borttagning av material eller borttagning av ytskikt.

Det kan komma avgaser

När lasern används för att markera, gravera och skära en mängd olika material släpps ut gas, ånga och dammpartiklar inuti maskinen. Graden av kontaminering och huruvida gaserna / partiklarna kan klassificeras som skadliga genom inandning beror på materialet som graveras eller skärs. Det kan inte uteslutas att oxider av basmaterialet frigörs tillsammans med olika skadliga gaser, såsom klor, bensen och fosgen. Vi har kompletta filtersystem som fungerar perfekt tillsammans med våra maskiner.

Maskinens livslängd

Den höga temperaturen som uppstår får gasen nära fokuspunkten att träffa linsen och förorena den. Detta leder till mattning / förbränning av smuts som skapar ärr i fokuslinsen som snabbt försvagar effekten på lasern. Luftburna partiklar kan också orsaka problem för lasern om de inte ventileras ut ur maskinen, vilket leder till förlust av noggrannhet och kraft.

Filtersystem

Det bästa sättet att undvika avgas- och dammproblem är att ta bort luftburna föroreningar så snabbt och fullständigt som möjligt med hjälp av ett filtreringssystem. Alla våra lasermaskiner erbjuds med ett anpassat filtersystem.

Kontakta Oss!

Skicka meddelande eller ring 08-658 15 60

    Logg inn

    Direkt innloggning:

    HVA SER DU ETTER?